📣วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้แบบเป็นฐานร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับความสนใจจากนักเรียน คณะครู และบุคลากรเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่รังสรรค์กิจกรรมดี ๆ แบบนี้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 90