วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และรางวัลให้แก่นักเรียนที่ส่งผลงานวาดภาพเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครูและบุคลากรเป็นอย่างดี ขอบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : ทัศริยา เสียงไพเราะ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 38