วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมอบเงินรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู บุคลากรที่ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันดังกล่าว
✳️ในการนี้ นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ได้แสดงความชื่นชม ยินดี และให้กำลังใจแก่ทุกคนที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน อีกทั้งยังมอบรางวัลนักเรียนดีศรี นม.ป. เพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 76