วันที่ 13 มกราคม 66 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ ศรีจันทึก นางปภาวรินทร์ สุวรรณเจริญ และนางสาวกมลนภัช เตชุปกรณ์ ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน (the 6th ASL Fingerspelling Contest 2023) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ซึ่งผลการแข่งขันในระดับประถมศึกษาได้ลำดับที่ 8 และมัธยมศึกษาได้ลำดับที่ 15 ซึ่งถือว่านักเรียนได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดสู่ความสำเร็จในอนาคต
 
กลุ่มงาน/งาน : งานจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริฤ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 53