📣วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้ารับประเมินเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสาธร
✴️ตามที่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความพร้อมเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานระบบประกันคุณภาพภายใน และทางโรงเรียนจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอนาคตต่อไป
 
กลุ่มงาน/งาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน/อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 74