วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย Bishop Grosteste (BGU) และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เยี่ยมชมนิทรรศการงานอาชีพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการศึกษาพิเศษ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช/ทัศริยา
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 36