1 กรกฏาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิฏานและสวนสนาม เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมของทุกปี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (ค่ายอ่างห้วยยาง)
 
กลุ่มงาน : งานลูกเสือ กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : ชูเกียรติ ชาตวีรัตนไตร
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 41