📣วันที่ 28 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เข้ามาฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยฝึกอาชีพทั้งหมด 5 อาชีพ ได้แก่โดนัทจิ๋ว มอคเทล นมสดสตรอว์เบอร์รี
ตุ๊กตาถุงเท้า และ กล้วยคลีน ทั้งนี้นักเรียนได้ร่วมกันฝึกทักษะ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : เกศแก้ว/จักรวาล
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 28