โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำหรับจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
 
📣วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำหรับจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะครูด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิด และปิดกิจกรรม ฯ พร้อมทั้งให้โอวาท ชี้แนะแนวทางการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาผู้เรียนในอนาคตต่อไป
 
ด้าน ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรม พร้อมทั้งให้แนวทางการพัฒนาด้านงานสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และพร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต ขอขอบพระคุณศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะวิทยากร ที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ จะนำองค์ความรู้ปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
กลุ่มงาน/งาน : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : ประสิทธิ์ / อัศม์เดช
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 48