โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ด้วยตนเองประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 63

ซึ่งการรับสมัคร ฯโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการหลัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ดังนี้
1. ให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายในนอก สวมหน้ากากอนามัย 100 % และบริการจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

2.ตั้งจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ลงทะเบียนตามมาตรการหลัก (ไทยชนะ)

3. เว้นระยะห่างในการสมัคร(Social Distansing) อย่างน้อย 1-2 เมตร

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
#งานประชาสัมพันธ์

2020-06-15_11-21-16_158784
Post Views: 8