โครงการเพาะเห็ด เติมฝัน สร้างอาชีพ หนึ่งในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXD-ED

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณจากบริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินโครงการเพาะเห็ด เติมฝัน สร้างอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเพาะเห็ด การแปรรูปเห็ด นำความรู้ปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเติมฝัน สร้างอาชีพให้แก่นักเรียนในอนาคต

การดำเนินโครงการดังกล่าว ทางโรงเรียนได้จัดทำเห็ดคอนโด เพื่อมอบให้ครอบครัวเด็กพิเศษ นำไปเพาะเลี้ยง และประกอบอาหารในครัวเรือน ขอขอบคุณบริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และจะขอมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ และคณะ

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ

เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 52