วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 การอบรมตามโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมไอซาน่า โคราช กิจกรรมอบรมวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายทบทวน ชำนาญค้า อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ วินัย และข้อปฎิบัติตามระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วิทยากรบรรยายหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉพาะความพิการ
และหัวข้อจรรยาบรรณครู และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดย ดร.นพดล ธุลีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร และแสดงความชื่นชม ยินดี ที่คณะครู และบุคลากร ผ่านการอบรมดังกล่าว

Post Views: 69