นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.วรพล ธุรีจันทร์ รองผู้อพนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปส่งครูที่ได้รับการย้ายจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางสังเวียน วัฒนา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และนางสาวศุภกานต์ ลอยนวล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้...

Post Views: 95