“เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19”

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ในเขตปลอดภัย Sandbox Safety Zone in School จำนวน 129 คน

การดำเนินงานในครั้งนี้ นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อำนวยความสะดวก และให้การดูแลตลอดการดำเนินการ ผลการตรวจดังกล่าวเป็นลบทั้งหมด ขอขอบคุณนักเรียน ครู และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กลุ่มงาน/งาน : งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์

ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

Youtube : NMP Channal

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 88