วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการรายงานตัวเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นนักเรียนนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษา และได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 นี้ เป็นการเปิดเรียนแบบ On-site ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School หลังจากมติคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา ให้โรงเรียนเปิดเรียนแบบ On-site ได้

การมอบตัวดังกล่าวทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนจะขอดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์

ภาพ/วีดีโอ : เกศรา อุทยานวิชา

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

Youtube : NMP Channal

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On-site ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School

Post Views: 84