เนื่องในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน นำโดยนางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครู และนักเรียน ร่วมกันอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย และอันโตนิโอ กูเตอเรส เลขาธิการสหประชาชาติ
วันสันติภาพสากล เป็นวาระสำคัญในการรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และให้ความสำคัญกับสันติภาพอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคม โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
กลุ่มงาน/งาน : คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 61