วันนี้เวลา 11.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะดำเนินงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) หมู่บ้านทำเส้นหมี่บ้านน้ำฉ่า อำเภอขามทะเลสอ สาธิตการทำเส้นหมี่โบราณ การแปรรูปเส้นหมี่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แนะนำการจดทะเบียนอาหารและยา(อย.) วันนี้เป็นการจัดงานเทศกาล "กินเส้น" ภูมิปัญญาหมี่โคราช ซึ่งกลุ่มบริหารวิชาการและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CONNEXT ED ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน จากผลการดำเนินโครงการดังกล่าว นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ การทำหมี่โคราชพร้อมนำ้ปรุง การผัดหมี่สูตรโบราณ รวมไปถึงการบรรจุภัณฑ์และการจำหน่ายอย่างเป็นระบบ ขอขอบพระคุณผู้ดำเนินโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโครงการดี ๆแบบนี้ หวังว่าทางโรงเรียนจะได้ต้อนรับทุกท่านในโอกาสต่อไป
ภาพ:เกศรา/อัศม์เดช/สมภพ เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 203