โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

เด็กพิการเรียนไหนดี 64

วันนี้(21 ตุลาคม 63) เวลา 10.00-16.00 น. นางสาวศุภกานต์ ลอยนวล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ พร้อมด้วยคณะครู งานแนะแนว และนักเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้เข้าร่วมงาน”เด็กพิการเรียนไหนดี 64″ จัดโดย บริษัทกล่องดินสอ ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
งานวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการกระทรวงอุดมศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงานและร่วมพูดคุยกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
ในงานประกอบด้วยบูธแนะแนวการศึกษาจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการทั่วประเทศ Talk บนเวทีหัวข้อ ค้นหาตัวเอง/เส้นทางเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
และ Workshop การทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ ๆที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆรวมทั้งเพื่อนต่างสถาบันที่เข้าร่วมงานในวันนี้ สร้างความสุขและความเป็นกันเอง นำสิ่งที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ภาพ:อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
รายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์

Post Views: 109