โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

เข้าร่วมพิธีสักการะบูชา (ก้งฮุก) เทพยดาฟ้าดิน องค์โป๊ยจุงเซี้ยฮุก องค์เทพเจ้า พระอริยเจ้า พระโพธิ์สัตว์กวนอิมหยกเขียว

วันนี้(22 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมพิธีสักการะบูชา (ก้งฮุก) เทพยดาฟ้าดิน องค์โป๊ยจุงเซี้ยฮุก องค์เทพเจ้า พระอริยเจ้า พระโพธิ์สัตว์กวนอิมหยกเขียว จัดโดยมูลนิธิพุทธธรม 31 นครราชสีมา(ฮุก 31) ณ วิหารเซ็งหงั่มตั่ง
พิธีวันนี้ถือเป็นกิจกรรมถือศิลกินเจ ประจำปี 2563 จึงให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

ภาพ:อัศม์เดช อินเสน
รายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 248