วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์ กับต้นสังกัดสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 35 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : รักษ์พิชยา ภัทรชัยชนม์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 85