วันนี้ (26 ก.พ.64) นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงาน ซึ่งงานวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางพัชรี อาระกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และวันสตรีสากล ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ และพี่น้องผู้พิการ เข้าร่วมงาน โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องโคราชฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในงานได้นำผลผลิตงานอาชีพของนักเรียนวางจำหน่าย รวมถึงการแสดงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและทางการได้ยิน ร่วมแสดงในงานดังกล่าว

Post Views: 113