วันที่ 10 พ.ค.65 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานกษิณาลัย “การศึกษาพิเศษไทย สายใยผูกพัน” ณ โรงแรม โฟร์ พอยต์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Post Views: 73