ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566″จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต” ณ อาคารจตุรมุข อุทยานสวนเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : พลอยใจ เพ่งพิศ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : พลอยใจ เพ่งพิศ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 28