วันที่ 16-17 พ.ย. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบชมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งการอบรมดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมให้ความรู้หลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม การกำหนดวิธีการเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ การจัดนิทรรศการผลงานเครื่อข่ายครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม “คุณธรรม นำวิถี นม.ป.” การจัดโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก นางฑิมภิกา ญาทิป ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และอาจารย์ ชญาภา กาญจนทวีวัฒน์ ให้ความรู้ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ นำเสนอโครงการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ส่งผลให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาวต่อไป กลุ่มงาน/งาน : โครงการโรงเรียนคุณธรรม เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/เกศรา/อับดลรอหมาน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 63