วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 นำโดย ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ซึ่งการอบรมดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมให้ความรู้ หลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการกำหนดวิธีการเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์

การจัดโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.วรพล ธุลีจันทร์ และนางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางฐิติพรรณ ก้านจักร ครูชำนาญพิเศษ ให้ความรู้ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาวต่อไป

กลุ่มงาน/งาน : โครงการโรงเรียนคุณธรรม

เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์

ภาพ/วีดีโอ : พิทักษ์/ธนกร/สุนันทา

ระบบถ่ายทอดสด : พิทักษ์ วัฒนา

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 72