หนึ่งในความภูมิใจของ นม.ป.

น.ส.ปณิดา คงทะเล นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร สาขาการออกแบบสิ่งพิมพ์ และได้ทำงานในมาตรา 35 กับบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด (เป็นบริษัทเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ตำแหน่ง Ai Trainer) โดยบริษัท ฟู้ด แพชชั่น จำกัด ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงาน/งาน : งานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มบริหารวิชาการ

เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

 

Post Views: 88