วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ลานสนามหญ้าหน้าโรงเรียน
กิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน การประกวดกระทง และการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมวันนี้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทย คณะครู บุคลากร ได้ร่วมกันนำพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการความปลอดภัย

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 46