วันนี้(25 พ.ค. 64) เวลา 11.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าเยี่ยมติดตาม รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องประชุมสาธร การเข้าเยี่ยมติดตามดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ให้ข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับประยุกต์ต่อไป ภาพ: อัศม์เดช อินเสน รายงาน: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 100