วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย และทันตสุขภาพ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนในกลุ่มเด็กพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้องทั้งติดตามมาตรการ COVID Free Setting ในสถานศึกษา
 
กลุ่มงาน/งาน : งานอนามัย
เรียบเรียง : เกศรา อุทยานวิชา
ภาพ/วีดีโอ : ประสิทธิ์ สิมพร
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 51