วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำ” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : ทัศริยา เสียงไพเราะ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 68