วันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศึกษาดูงานสายอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

การศึกษาดูงานดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทางเลือกเข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ

เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 68