โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนางานนักเรียนประจำ ด้านการบริหารจัดการหอนอน
สำหรับนักเรียนประจำ ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

วันที่ 9-10 พ.ย. 2563 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนางานนักเรียนประจำ ด้านการบริหารจัดการหอนอน สำหรับนักเรียนประจำ ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูประจำหอนอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการหอนอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการหอนอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ภาพ:อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
เรียบเรียง:เกศรา อุทยานวิชา
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 122