โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

วันนี้ 5 มิถุนายน 63 เวลา 08.30-16.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา ฯ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร ฯ

Post Views: 60