วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาฝึกอาชีพระยะสั้น การทำเบอร์เกอร์จิ๋ว ให้แก่นักเรียน ณ อาคารเรียนราชพฤกษ์ ชั้น 1 การอบรมครั้งนี้นักเรียนและคณะครูได้ให้ความสนใจในการทำเบอร์เกอร์จิ๋วและนักเรียนสามารถนำเอาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ภาพ: เกศรา อุทยานวิชา เรียบเรียง: เกศรา อุทยานวิชา งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 105