วันที่ 23 เมษายน 65 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ประกอบพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 29 ปี พิธีดังกล่าวประกอบไปด้วยการสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน การถวายภัตตาหารเพล ณ วัดแดนสงบอาภาสราม

Post Views: 99