โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันนี้(23 ตุลาคม 63) เวลา 08.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ นายตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ภาพ:อัศม์เดช อินเสน
รายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 98