วันที่ 9 มกราคม 2566 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนายบุญเสริม เขตกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และผู้ปกครองนักเรียนของเด็กชายกวิน พูนศรี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้มอบอาหารแห้ง นม ขนม ข้าวสาร ให้กับนักเรียนและโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน/งาน : ชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย
เรียบเรียง : วิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 42