วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษา“แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช
✴️ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์และฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน
 
 
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อนุวัฒน์ โลหะประเสริฐ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 93