วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่มาให้กำลังใจ พบปะกับคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ให้เกิดความสำเร็จ
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณพระทุกท่านอย่างสูงยิ่ง ที่ให้เกียรติโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับทุกท่านในครั้งนี้
กลุ่มงาน/งาน : คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 43