วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณประทีป ประทุมเขต ผู้จัดการบริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด พร้อมด้วยคุณเกศรา จำปาทอง และคณะ เนื่องในโอกาสส่งมอบอุปกรณ์ดนตรีไทย และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งร่วมกันจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน : ชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช/อับดลรอหมาน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 38