วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุมสาธร
การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากร โดยการอบรมเน้นกระบวนการ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งคุณครูสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
 
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช/ประสิทธิ์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 33