โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ รองวาสนา วิลัยเกษ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ รองวาสนา วิลัยเกษ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมคณะเดินทางมาส่งนางปภาวรินทร์ สุวรรณเจริญ ครู คศ.1 ในโอกาส ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติ และไว้วางใจให้โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เป็นแหล่งศึกษาดูงานในครั้งนี้…
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียบเรียง : เกศรา อุทยานวิชา
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Exit mobile version