วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายพูนศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ประธานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการสอน (ครั้งที่ 1) ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ.2561 (พ.ค.ก.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการสอน (ครั้งที่ 1) โดยมาข้าราชการครูเข้าร่วม จำนวน 20 ราย ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 38