วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครู และบุคลากร นำนักเรียน จำนวน 53 คน เข้าร่วมโครงการอบรม ICT สำหรับคนหูหนวก จัดโดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
กลุ่มงาน : งานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : รังสรร สอนกลาง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 36