วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ได้นำนักเรียนชายเข้าหอพัก หลังจากกลับเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้ได้มีระบบการคัดกรอง การส่งมอบตัวอย่างมีระบบ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย

Post Views: 32