การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566

🙏วันที่ 6 มกราคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมไทรงาม ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนนทชัย ทวยมีฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คณะครู และบุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

งานอนามัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ คณะครูและบุคลากรนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

กลุ่มงาน/งาน : งานอนามัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ชลลดา บุญธรรม
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป


—————————————————

✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 37