การประชุมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
 
ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำหนดจัดประชุมระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายระดับสถานศึกษาในการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : วิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
ภาพ/วีดีโอ : วิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 71