วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางสาวกาญจนา บุญเอก สาขาวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวอัจฉรา สนขำ สาขาวิชาดนตรีไทย พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความยินดี และส่งมอบตัว ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 22