วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้บริหาร และคณะครู เข้ารับรางวัล บุคลากรทางการลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา จำนวน 3 ราย รางวัลครูดี วิถีลูกเสือ จำนวน 9 ราย ในงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่านลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา

Post Views: 40