วันที่ 28 สิงหาคม 66 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดนกาฬสินธุ์ ในการเข้าศึกษาดูงานงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหอนอน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : เกศแก้ว ศรีแก้ว
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 26